Tivadar Andrea (1991, Szatmárnémeti, Románia)

A kolozsvári egyetemen végzett Tivadar Andrea olaj, vászon festményei egyrészről dinamikus, másrészről komolyan ellenőrzött munkafolyamat során készülnek. A bennük felfejthető modernista tradíciókat saját festészeti nyelvén folyatja át a művész. A csövekre emlékeztető formalista megoldásokat olyan, látszólag teljesen kontrolálatlan részekkel állítja párba, ahol szinte felrobban a festék a vásznon. A formákkal, szerkezetekkel és élénk színekkel operáló képek a virtualitás egzisztencialista terére irányítják figyelmünket. Ahogy az absztrakt festészet, úgy ez a mediális tér is a lehetőségek tere, amelyben az információk áramolnak, és amely tág teret enged azok értelmezésének is.